strefa klienta
login:
hasło:
v
v
Wpisz szukany kod odpadu, np.: 17 04 05,
system automatycznie znajdzie przypisany
mu rodzaj odpadu.
v
Dotyczy wyłącznie odpadów
podlegających opłacie produktowej
i depozytowej
v
Dotyczy wyłącznie odpadów ze stacji demontażu pojazdów
Pamiętaj, że karta przekazania odpadu musi zawierać informacje o ilości przyjętych
lub przekazanych odpadów.
Dodaj pozycję
Data[Filtr]
Ilość [Mg][Filtr]
Nr rejestracyjny[Filtr]
Brak danych do wyświetlenia
Zapisz i wydrukuj kartę