strefa klienta
login:
hasło:

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495) dostarcza zasad postępowania ze sprzętem zużytym wyprodukowanym i nabytym na terenie kraju lub wyprodukowanym za granicami RP i nabytym w drodze importu czy wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Ustawa dotyczy również sprzętu produkowanego na terenie kraju, który jest sprzedawany systemem „na odległość” za pośrednictwem środków masowego przekazu lub sieci teleinformatycznych do innych niż RP państw członkowskich UE.

Ustawa precyzuje pojęcia związane ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, także zużytym, z uwzględnieniem podmiotów wprowadzających, użytkujących, gromadzących i przetwarzających ten zużyty sprzęt wraz ze szczegółowym nakreśleniem obowiązków formalno-prawnych i sankcji dla ww podmiotów.

Gospodarowanie zużytym sprzętem w myśl ustawy ma zapewnić najwyższą ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.


  Adres publikacyjny Status Tytuł

Dz.U. 2011 nr 3 poz. 5 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1342 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku.

Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1226 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie.

Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1092 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie.

Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1017 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie.

Dz.U. 2009 nr 102 poz. 856 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie.

Dz.U. 2009 nr 99 poz. 837 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 94 poz. 784 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 94 poz. 783 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 92 poz. 760 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia numeru rejestrowego.

Dz.U. 2009 nr 81 poz. 684 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 81 poz. 683 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie.

Dz.U. 2009 nr 81 poz. 682 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnai 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 72 poz. 627 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu.

Dz.U. 2009 nr 68 poz. 582 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru.

Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1649 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1615 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu.

Dz.U. 2006 nr 95 poz. 662 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wzorów formularzy zabezpieczenia finansowego.

Dz.U. 2006 nr 46 poz. 332 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dz.U. 2006 nr 45 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania.

Dz.U. 2006 nr 34 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu oraz sposobu jego przekazywania.

Dz.U. 2006 nr 27 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku.

Dz.U. 2006 nr 21 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie.

Dz.U. 2006 nr 21 poz. 160 nieobowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania.

Dz.U. 2006 nr 19 poz. 152 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu.

Dz.U. 2006 nr 17 poz. 139 nieobowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Dz.U. 2006 nr 12 poz. 78 nieobowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

Dz.U. 2006 nr 11 poz. 60 nieobowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

Dz.U. 2006 nr 6 poz. 40 nieobowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposobu ich przekazywania.

Dz.U. 2006 nr 6 poz. 39 nieobowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego.

Dz.U. 2006 nr 6 poz. 38 nieobowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposobu ich przekazywania.

Dz.U. 2006 nr 6 poz. 37 nieobowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu oraz sposobu jego przekazywania.

Dz.U. 2006 nr 5 poz. 34 nieobowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu oraz sposobu ich przekazywania.

Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2036 nieobowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania oraz sposobu jego przekazywania.