strefa klienta
login:
hasło:

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005r. Nr 25, poz. 202) reguluje zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji (również odpadów powstałych z pojazdów), wyprodukowanymi na terytorium kraju lub wprowadzonych na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Przepisów ustawy nie stosuje się do pojazdów historycznych.

Ustawa precyzuje pojęcia związane z pojazdami, również wycofanymi z eksploatacji, z uwzględnieniem organów administracji publicznej, producentów pojazdów, właścicieli pojazdów, przedsiębiorców prowadzących: strzępiarki, punkty zbierania pojazdów, stacje demontażu pojazdów wraz ze szczegółowym nakreśleniem obowiązków formalno-prawnych i sankcji dla ww podmiotów.

Gospodarowanie pojazdami wycofanymi z eksploatacji w myśl ustawy ma zapewnić najwyższą ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.


  Adres publikacyjny Status Tytuł

Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1471 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1760 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1340 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1319 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1317 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U. 2010 nr 117 poz. 785 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom.

Dz.U. 2010 nr 75 poz. 476 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1009 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

Dz.U. 2007 nr 128 poz. 894 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe.

Dz.U. 2007 nr 128 poz. 893 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U. 2007 nr 128 poz. 892 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U. 2006 nr 58 poz. 407 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego.

Dz.U. 2006 nr 2 poz. 9 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów.

Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1807 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe.

Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1806 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1774 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2005 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1755 nieobowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2005 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1672 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1653 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. w sprawie listy materiałów, podmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom.

Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1206 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U. 2005 nr 109 poz. 917 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

Dz.U. 2005 nr 62 poz. 554 nieobowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania, zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.