strefa klienta
login:
hasło:

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638) jako odrębna kontynuacja Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) oraz Ustawy o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628) ustala normy jakim muszą odpowiadać opakowania jednostkowe, zbiorcze i transportowe w ze względu na zasady ochrony środowiska a także definiuje sposoby gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ustawa precyzuje pojęcia związane z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym również m.in. : o zawartości środków niebezpiecznych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o wielokrotnym używaniu opakowań a także o przydatności opakowań i odpadów opakowaniowych do kompostowania lub/i biodegradacji.

Ustawa dokładnie definiuje obowiązki formalno-prawne dla organów administracji publicznej, producentów, eksporterów, importerów opakowań, producentów, eksporterów i importerów produktów w opakowaniach oraz sprzedawców i użytkowników produktów w opakowaniach a także sankcje i kary pieniężne dla ww podmiotów.

Gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w myśl ustawy ma zapewnić najwyższą ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.


  Adres publikacyjny Status Tytuł

Dz.U. 2009 nr 97 poz. 815 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1362 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

Dz.U. 2005 nr 4 poz. 30 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań

Dz.U. 2005 nr 4 poz. 29 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2078 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych

Dz.U. 2004 nr 94 poz. 927 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań

Dz.U. 2003 nr 66 poz. 619 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2095 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1054 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami.

Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1053 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań.