strefa klienta
login:
hasło:

Ustawa o odpadach

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) określa zasady gospodarowania odpadami, również niebezpiecznymi, w sposób zapewniający maksymalną ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Ustawa dostarcza szczegółowej wiedzy na temat katalogu odpadów, zasad zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zasad prawidłowego magazynowania i transportowania odpadów.

W ustawie można odnaleźć również informacje o sposobach ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.


  Adres publikacyjny Status Tytuł

Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1974 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1973 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1923 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

Dz.U. 2014 nr 0 poz. 418 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

Dz.U. 2014 nr 0 poz. 107 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1607 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1186 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 523 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów