strefa klienta
login:
hasło:

Katalog odpadów

Lp Kod odpadu Rodzaj odpadu
1 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
2 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
3 01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
4 01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
5 01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
6 01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
7 01 03 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
8 01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
9 01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07
10 01 03 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
11 01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
12 01 03 99 Inne nie wymienione odpady
13 01 04 07* Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
14 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
15 01 04 09 Odpadowe piaski i iły
16 01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
17 01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
18 01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
19 01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
20 01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
21 01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
22 01 04 82* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
23 01 04 83 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
24 01 04 84* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
25 01 04 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
26 01 04 99 Inne nie wymienione odpady
27 01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
28 01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
29 01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
30 01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
31 01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
32 01 05 99 Inne nie wymienione odpady
33 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
34 02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
35 02 01 03 Odpadowa masa roślinna
36 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
37 02 01 06 Odchody zwierzęce
38 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
39 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
40 02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
41 02 01 10 Odpady metalowe
42 02 01 80* Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca wykazujące właściwości niebezpieczne
43 02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
44 02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
45 02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych
46 02 01 99 Inne nie wymienione odpady
47 02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
48 02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
49 02 02 03 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
50 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
51 02 02 80* Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne
52 02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
53 02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
54 02 02 99 Inne nie wymienione odpady
55 02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
56 02 03 02 Odpady konserwantów
57 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
58 02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
59 02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
60 02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
61 02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
62 02 03 82 Odpady tytoniowe
63 02 03 99 Inne nie wymienione odpady
64 02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków
65 02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
66 02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
67 02 04 80 Wysłodki
68 02 04 99 Inne nie wymienione odpady
69 02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
70 02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
71 02 05 80 Odpadowa serwatka
72 02 05 99 Inne nie wymienione odpady
73 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
74 02 06 02 Odpady konserwantów
75 02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
76 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
77 02 06 99 Inne nie wymienione odpady
78 02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
79 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
80 02 07 03 Odpady z procesów chemicznych
81 02 07 04 Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa
82 02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
83 02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
84 02 07 99 Inne nie wymienione odpady
85 03 01 01 Odpady kory i korka
86 03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
87 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
88 03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
89 03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
90 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
91 03 01 99 Inne nie wymienione odpady
92 03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
93 03 02 02* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
94 03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
95 03 02 04* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
96 03 02 05* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
97 03 02 99 Inne nie wymienione odpady
98 03 03 01 Odpady z kory i drewna
99 03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)
100 03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury
101 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
102 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
103 03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych
104 03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
105 03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
106 03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
107 03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia
108 03 03 99 Inne nie wymienione odpady
109 04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
110 04 01 02 Odpady z wapnienia
111 04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
112 04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom
113 04 01 05 Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu
114 04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
115 04 01 07 Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
116 04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
117 04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania
118 04 01 99 Inne nie wymienione odpady
119 04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)}
120 04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
121 04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
122 04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
123 04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
124 04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
125 04 02 19* Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
126 04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
127 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
128 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
129 04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
130 04 02 99 Inne nie wymienione odpady
131 05 01 02* Osady z odsalania
132 05 01 03* Osady z dna zbiorników
133 05 01 04* Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
134 05 01 05* Wycieki ropy naftowej
135 05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
136 05 01 07* Kwaśne smoły
137 05 01 08* Inne smoły
138 05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
139 05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
140 05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
141 05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy
142 05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej
143 05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych
144 05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
145 05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
146 05 01 17 Bitum
147 05 01 99 Inne nie wymienione odpady
148 05 06 01* Kwaśne smoły
149 05 06 03* Inne smoły
150 05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych
151 05 06 80* Odpady ciekłe zawierające fenole
152 05 06 99 Inne nie wymienione odpady
153 05 07 01* Osady zawierające rtęć
154 05 07 02 Odpady zawierające siarkę
155 05 07 99 Inne nie wymienione odpady
156 06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy
157 06 01 02* Kwas chlorowodorowy
158 06 01 03* Kwas fluorowodorowy
159 06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy
160 06 01 05* Kwas azotowy i azotawy
161 06 01 06* Inne kwasy
162 06 01 99 Inne nie wymienione odpady
163 06 02 01* Wodorotlenek wapniowy
164 06 02 03* Wodorotlenek amonowy
165 06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy
166 06 02 05* Inne wodorotlenki
167 06 02 99 Inne nie wymienione odpady
168 06 03 11* Sole i roztwory zawierające cyjanki
169 06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
170 06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
171 06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie
172 06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
173 06 03 99 Inne nie wymienione odpady
174 06 04 03* Odpady zawierające arsen
175 06 04 04* Odpady zawierające rtęć
176 06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie
177 06 04 99 Inne nie wymienione odpady
178 06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
179 06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
180 06 06 02* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
181 06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
182 06 06 99 Inne nie wymienione odpady
183 06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy
184 06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru
185 06 07 03* Osady siarczanu baru zawierające rtęć
186 06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
187 06 07 99 Inne nie wymienione odpady
188 06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne silikony
189 06 08 99 Inne nie wymienione odpady
190 06 09 02 Żużel fosforowy
191 06 09 03* Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
192 06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
193 06 09 80 Fosfogipsy
194 06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
195 06 09 99 Inne nie wymienione odpady
196 06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne
197 06 10 99 Inne nie wymienione odpady
198 06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
199 06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu
200 06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu
201 06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu
202 06 11 83 Odpadowy siarczan żelazaowy
203 06 11 99 Inne nie wymienione odpady
204 06 13 01* Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
205 06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
206 06 13 03 Czysta sadza
207 06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu
208 06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
209 06 13 99 Inne nie wymienione odpady
210 07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
211 07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
212 07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
213 07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
214 07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
215 07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
216 07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
217 07 01 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
218 07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
219 07 01 80 Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
220 07 01 99 Inne nie wymienione odpady
221 07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
222 07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
223 07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
224 07 02 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
225 07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
226 07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
227 07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
228 07 02 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
229 07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
230 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
231 07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
232 07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
233 07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony
234 07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
235 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
236 07 02 99 Inne nie wymienione odpady
237 07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
238 07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
239 07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
240 07 03 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
241 07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
242 07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
243 07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
244 07 03 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
245 07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
246 07 03 99 Inne nie wymienione odpady
247 07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
248 07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
249 07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
250 07 04 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
251 07 04 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
252 07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
253 07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
254 07 04 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
255 07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
256 07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
257 07 04 80* Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
258 07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
259 07 04 99 Inne nie wymienione odpady
260 07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
261 07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
262 07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
263 07 05 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
264 07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
265 07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
266 07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
267 07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
268 07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
269 07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
270 07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
271 07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
272 07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
273 07 05 99 Inne nie wymienione odpady
274 07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
275 07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
276 07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
277 07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
278 07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
279 07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
280 07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
281 07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
282 07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
283 07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju
284 07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek
285 07 06 99 Inne nie wymienione odpady
286 07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
287 07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
288 07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
289 07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
290 07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
291 07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
292 07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
293 07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
294 07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
295 07 07 99 Inne nie wymienione odpady
296 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
297 08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
298 08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
299 08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
300 08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
301 08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
302 08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
303 08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
304 08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
305 08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
306 08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów
307 08 01 99 Inne nie wymienione odpady
308 08 02 01 Odpady proszków powlekających
309 08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
310 08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
311 08 02 99 Inne nie wymienione odpady
312 08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
313 08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
314 08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
315 08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
316 08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
317 08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
318 08 03 16* Zużyte roztwory trawiące
319 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
320 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
321 08 03 19* Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
322 08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
323 08 03 99 Inne nie wymienione odpady
324 08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
325 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
326 08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
327 08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
328 08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
329 08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
330 08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
331 08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
332 08 04 17* Olej żywiczny
333 08 04 99 Inne nie wymienione odpady
334 08 05 01* Odpady izocyjanianów
335 09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
336 09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
337 09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
338 09 01 04* Roztwory utrwalaczy
339 09 01 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
340 09 01 06* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebr
341 09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
342 09 01 08 Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra
343 09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
344 09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
345 09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
346 09 01 13* Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
347 09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne
348 09 01 99 Inne nie wymienione odpady
349 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
350 10 01 02 Popioły lotne z węgla
351 10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej
352 10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
353 10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
354 10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
355 10 01 09* Kwas siarkowy
356 10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
357 10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
358 10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
359 10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
360 10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
361 10 01 18* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
362 10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
363 10 01 20* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
364 10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
365 10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
366 10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
367 10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
368 10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
369 10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
370 10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
371 10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych
372 10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
373 10 01 99 Inne nie wymienione odpady
374 10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
375 10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów
376 10 02 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
377 10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
378 10 02 10 Zgorzelina walcownicza
379 10 02 11* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
380 10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
381 10 02 13* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
382 10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
383 10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne
384 10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza
385 10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy
386 10 02 99 Inne nie wymienione odpady
387 10 03 02 Odpadowe anody
388 10 03 04* Żużle z produkcji pierwotnej
389 10 03 05 Odpady tlenku glinu
390 10 03 08* Słone żużle z produkcji wtórnej
391 10 03 09* Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej
392 10 03 15* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
393 10 03 16 Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 15
394 10 03 17* Odpady zawierające smołę z produkcji anod
395 10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
396 10 03 19* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
397 10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
398 10 03 21* Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
399 10 03 22 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
400 10 03 23* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
401 10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
402 10 03 25* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
403 10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
404 10 03 27* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
405 10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
406 10 03 29* Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
407 10 03 30 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
408 10 03 99 Inne nie wymienione odpady
409 10 04 01* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
410 10 04 02* Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
411 10 04 03* Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)
412 10 04 04* Pyły z gazów odlotowych
413 10 04 05* Inne cząstki i pyły
414 10 04 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
415 10 04 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
416 10 04 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
417 10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
418 10 04 99 Inne nie wymienione odpady
419 10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
420 10 05 03* Pyły z gazów odlotowych
421 10 05 04 Inne cząstki i pyły
422 10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
423 10 05 06* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
424 10 05 08* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
425 10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
426 10 05 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
427 10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10
428 10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
429 10 05 99 Inne nie wymienione odpady
430 10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
431 10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
432 10 06 03* Pyły z gazów odlotowych
433 10 06 04 Inne cząstki i pyły
434 10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
435 10 06 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
436 10 06 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
437 10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
438 10 06 80 Żużle szybowe i granulowane
439 10 06 99 Inne nie wymienione odpady
440 10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
441 10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
442 10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
443 10 07 04 Inne cząstki i pyły
444 10 07 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
445 10 07 07* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
446 10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
447 10 07 99 Inne nie wymienione odpady
448 10 08 04 Cząstki i pyły
449 10 08 08* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
450 10 08 09 Inne żużle
451 10 08 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
452 10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10
453 10 08 12* Odpady zawierające smołę z produkcji anod
454 10 08 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
455 10 08 14 Odpadowe anody
456 10 08 15* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
457 10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
458 10 08 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
459 10 08 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
460 10 08 19* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
461 10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
462 10 08 99 Inne nie wymienione odpady
463 10 09 03 Żużle odlewnicze
464 10 09 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
465 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
466 10 09 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
467 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
468 10 09 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
469 10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
470 10 09 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
471 10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
472 10 09 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
473 10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
474 10 09 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
475 10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
476 10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne
477 10 09 99 Inne nie wymienione odpady
478 10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze
479 10 10 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
480 10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
481 10 10 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
482 10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
483 10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
484 10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
485 10 10 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
486 10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
487 10 10 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
488 10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
489 10 10 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
490 10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
491 10 10 99 Inne nie wymienione odpady
492 10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
493 10 11 05 Cząstki i pyły
494 10 11 09* Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
495 10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
496 10 11 11* Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
497 10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
498 10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
499 10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
500 10 11 15* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
501 10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
502 10 11 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
503 10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
504 10 11 19* Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
505 10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
506 10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe
507 10 11 81* Odpady zawierające azbest
508 10 11 99 Inne nie wymienione odpady
509 10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
510 10 12 03 Cząstki i pyły
511 10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
512 10 12 06 Zużyte formy
513 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
514 10 12 09* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
515 10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
516 10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
517 10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 1
518 10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
519 10 12 99 Inne nie wymienione odpady
520 10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
521 10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
522 10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
523 10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
524 10 13 09* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych
525 10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
526 10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
527 10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
528 10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
529 10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy
530 10 13 80 Odpady z produkcji cementu
531 10 13 81 Odpady z produkcji gipsu
532 10 13 82 Wybrakowane wyroby
533 10 13 99 Inne nie wymienione odpady
534 10 14 01* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć
535 10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu
536 10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu
537 10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu
538 10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu
539 10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu
540 10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu
541 10 80 99 Inne nie wymienione odpady
542 11 01 05* Kwasy trawiące
543 11 01 06* Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
544 11 01 07* Alkalia trawiące
545 11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania
546 11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
547 11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
548 11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
549 11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
550 11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
551 11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
552 11 01 15* Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
553 11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
554 11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
555 11 01 99 Inne nie wymienione odpady
556 11 02 02* Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
557 11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
558 11 02 05* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
559 11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
560 11 02 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
561 11 02 99 Inne nie wymienione odpady
562 11 03 01* Odpady zawierające cyjanki
563 11 03 02* Inne odpady
564 11 05 01 Cynk twardy
565 11 05 02 Popiół cynkowy
566 11 05 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
567 11 05 04* Zużyty topnik
568 11 05 99 Inne nie wymienione odpady
569 12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
570 12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
571 12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
572 12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych
573 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
574 12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
575 12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
576 12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
577 12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców
578 12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali
579 12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze
580 12 01 13 Odpady spawalnicze
581 12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
582 12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
583 12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
584 12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
585 12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
586 12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
587 12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
588 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
589 12 01 99 Inne nie wymienione odpady
590 12 03 01* Wodne ciecze myjące
591 12 03 02* Odpady z odtłuszczania parą
592 13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB
593 13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
594 13 01 05* Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
595 13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
596 13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
597 13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne
598 13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
599 13 01 13* Inne oleje hydrauliczne
600 13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
601 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
602 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
603 13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
604 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
605 13 03 01* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB
606 13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
607 13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
608 13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
609 13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
610 13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
611 13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
612 13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
613 13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich
614 13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
615 13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
616 13 05 03* Szlamy z kolektorów
617 13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach
618 13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
619 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
620 13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy
621 13 07 02* Benzyna
622 13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
623 13 08 01* Szlamy lub emulsje z odsalania
624 13 08 02* Inne emulsje
625 13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków
626 13 08 99* Inne nie wymienione odpady
627 14 06 01* CFC, HCFC, HFC
628 14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
629 14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
630 14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
631 14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
632 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
633 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
634 15 01 03 Opakowania z drewna
635 15 01 04 Opakowania z metali
636 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
637 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
638 15 01 07 Opakowania ze szkła
639 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
640 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
641 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
642 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
643 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
644 16 01 03 Zużyte opony
645 16 01 04* Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy
646 16 01 06 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów
647 16 01 07* Filtry olejowe
648 16 01 08* Elementy zawierające rtęć
649 16 01 09* Elementy zawierające PCB
650 16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
651 16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest
652 16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
653 16 01 13* Płyny hamulcowe
654 16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
655 16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
656 16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony
657 16 01 17 Metale żelazne
658 16 01 18 Metale nieżelazne
659 16 01 19 Tworzywa sztuczne
660 16 01 20 Szkło
661 16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
662 16 01 22 Inne nie wymienione elementy
663 16 01 99 Inne nie wymienione odpady
664 16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB
665 16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
666 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
667 16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
668 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
669 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
670 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
671 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
672 16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
673 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
674 16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
675 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
676 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
677 16 04 01* Odpadowa amunicja
678 16 04 02* Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)
679 16 04 03* Inne materiały wybuchowe
680 16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
681 16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
682 16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
683 16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
684 16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
685 16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
686 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
687 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
688 16 06 03* Baterie zawierające rtęć
689 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
690 16 06 05 Inne baterie i akumulatory
691 16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
692 16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
693 16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
694 16 07 99 Inne nie wymienione odpady
695 16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
696 16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki
697 16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
698 16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
699 16 08 05* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
700 16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
701 16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
702 16 09 01* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
703 16 09 02* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
704 16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
705 16 09 04* Inne nie wymienione substancje utleniające
706 16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
707 16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
708 16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
709 16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
710 16 11 01* Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
711 16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01
712 16 11 03* Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
713 16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
714 16 11 05* Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
715 16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
716 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
717 16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
718 16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
719 16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
720 16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
721 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
722 17 01 02 Gruz ceglany
723 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
724 17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
725 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
726 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
727 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
728 17 01 82 Inne nie wymienione odpady
729 17 02 01 Drewno
730 17 02 02 Szkło
731 17 02 03 Tworzywa sztuczne
732 17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
733 17 03 01* Asfalt zawierający smołę
734 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
735 17 03 03* Smoła i produkty smołowe
736 17 03 80 Odpadowa papa
737 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
738 17 04 02 Aluminium
739 17 04 03 Ołów
740 17 04 04 Cynk
741 17 04 05 Żelazo i stal
742 17 04 06 Cyna
743 17 04 07 Mieszaniny metali
744 17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
745 17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
746 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
747 17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
748 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
749 17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
750 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
751 17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
752 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
753 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest
754 17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
755 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
756 17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
757 17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
758 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
759 17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
760 17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
761 17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
762 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
763 18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
764 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
765 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
766 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
767 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
768 18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
769 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
770 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
771 18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego
772 18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych
773 18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80
774 18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
775 18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
776 18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
777 18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
778 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
779 18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
780 18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
781 18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07
782 19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
783 19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
784 19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
785 19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
786 19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
787 19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
788 19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
789 19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
790 19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
791 19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
792 19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
793 19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
794 19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
795 19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych
796 19 01 99 Inne nie wymienione odpady
797 19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
798 19 02 04* Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
799 19 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
800 19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
801 19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji
802 19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
803 19 02 09* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
804 19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
805 19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
806 19 02 99 Inne nie wymienione odpady
807 19 03 04* Odpady niebezpieczne częściowo (4) stabilizowane
808 19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
809 19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone
810 19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
811 19 04 01 Zeszklone odpady
812 19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
813 19 04 03* Nie zeszklona faza stała
814 19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania
815 19 05 01 Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
816 19 05 02 Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
817 19 05 03 Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)
818 19 05 99 Inne nie wymienione odpady
819 19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
820 19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
821 19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
822 19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
823 19 06 99 Inne nie wymienione odpady
824 19 08 01 Skratki
825 19 08 02 Zawartość piaskowników
826 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
827 19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
828 19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
829 19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
830 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
831 19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
832 19 08 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
833 19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
834 19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
835 19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
836 19 08 99 Inne nie wymienione odpady
837 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
838 19 09 02 Osady z klarowania wody
839 19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
840 19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
841 19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
842 19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
843 19 09 99 Inne nie wymienione odpady
844 19 10 01 Odpady żelaza i stali
845 19 10 02 Odpady metali nieżelaznych
846 19 10 03* Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
847 19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
848 19 10 05* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
849 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
850 19 11 01* Zużyte filtry iłowe
851 19 11 02* Kwaśne smoły
852 19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe
853 19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
854 19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
855 19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
856 19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
857 19 11 99 Inne nie wymienione odpady
858 19 12 01 Papier i tektura
859 19 12 02 Metale żelazne
860 19 12 03 Metale nieżelazne
861 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
862 19 12 05 Szkło
863 19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
864 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
865 19 12 08 Tekstylia
866 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
867 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
868 19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
869 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
870 19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
871 19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
872 19 13 03* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
873 19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
874 19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
875 19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
876 19 13 07* Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
877 19 13 08 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07
878 19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
879 20 01 01 Papier i tektura
880 20 01 02 Szkło
881 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
882 20 01 10 Odzież
883 20 01 11 Tekstylia
884 20 01 13* Rozpuszczalniki
885 20 01 14* Kwasy
886 20 01 15* Alkalia
887 20 01 17* Odczynniki fotograficzne
888 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klast toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
889 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
890 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
891 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
892 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
893 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
894 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
895 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
896 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
897 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
898 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
899 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
900 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
901 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
902 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
903 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
904 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
905 20 01 39 Tworzywa sztuczne
906 20 01 40 Metale
907 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
908 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
909 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
910 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
911 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
912 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
913 20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
914 20 03 02 Odpady z targowisk
915 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
916 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
917 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
918 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
919 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach