strefa klienta
login:
hasło:

Terminarz sprawozdawczy na rok 2013

Termin Rodzaj zobowiązania Składający Urzędy Podstawa prawna
2013-01-31 Póˆłroczne sprawozdanie za korzystanie ze ˜środowiska Firma posiadająca samochody lub wˆłasną kotłˆownie lub inną instalację powodującą emisję zanieczyszczeń do powietrza, prowadząca przeˆładunek paliw, chów lub hodowlę drobiu; pobierająca wodę ze źródełˆ podziemnych, powierzchniowych; odprowadząjaca ˜ścieki do wód lub gruntu; składowiska odpadów Urząd Marszałkowski, WIOŚ
2013-02-28 Opłata roczna za wpis do rejestru Wprowadzający sprzęt GIOŚ
2013-02-28 Opłata roczna za wpis do rejestru Wprowadzający baterie i akumulatory GIOŚ
2013-02-28 Zaświadczenie potwierdzające recykling Firma prowadząca działalność w zakresie procesów recyklingu GIOŚ
2013-02-28 Zaświadczenie potwierdzające procesy odzysku inne niż recykling Firma prowadząca działalność w zakresie procesów odzysku innych niż recyklingu GIOŚ
2013-02-28 Raport roczny o emisjach gazów i pyłów Wszyscy z wyłączeniem tych, którzy posiadają JEDYNIE środki transportu sprawozdawane w tabeli D KOBIZE
2013-03-15 Roczne sprawozdanie o demontażu pojazdów Prowadzący stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji NFOŚIGW, Marszałek Województwa
2013-03-15 Półroczne sprawozdania o obrocie i przetwarzaniu zużytego sprzętu wprowadzający, zbierający oraz zakład przetwarzania GIOŚ
2013-03-15 Roczne sprawozdanie o osiągnięciu poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu Wprowadzający GIOŚ
2013-03-15 Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej Wprowadzający, który nie osiągnął wymaganych poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu Marszałek Województwa
2013-03-15 Roczne sprawozdanie o ilości wprowadzonych baterii i akumulatorów Wprowadzający baterie i akumulatory Marszałek Województwa
2013-03-15 Roczne sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania baterii i akumulatorów Wprowadzający baterie i akumulatory Marszałek Województwa
2013-03-15 Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganych poziomów zbierania baterii i akumulatorów Wprowadzający baterie i akumulatory Marszałek Województwa
2013-03-15 Zbiorcze zestawienie danych o odpadach Każda firma gospodarująca odpadami Marszałek Województwa
2013-03-31 Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej Wprowadzający, który nieosiągnął wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu WFOŚiGW
2013-03-31 Wniosek o dofinansowanie demontażu pojazdów Prowadzący stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji NFOŚIGW
2013-03-31 Sprawozdania OŚ OP 1 Wprowadzający opakowania (z produktami) na krajowy rynek (samodzielna realizacja obowiązku odzysku i recyklingu) Marszałek Województwa
2013-03-31 Sprawozdanie OPAK 2 Importer lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań Marszałek Województwa
2013-03-31 Sprawozdanie OPAK 3 Eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach Marszałek Województwa
2013-03-31 Przedkładanie przez przedsiębiorców informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone Osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą- właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których występują lub występowały substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska Marszałek Województwa